Bra att veta

​Bra att veta om laddstationer​

Bra att veta om laddstationer

Det är mycket prat om laddstationer, men vad är det för något? Vi reder ut begreppen och ger några råd i valet av lämplig laddstation för ditt bruk.

Paradigmskifte

I och med att elbilar och laddhybridbilar helt eller delvis drivs av elkraft som lagras i ett batteri kommer sättet att fylla på energi till våra fordon att förändras. Vi går från publika platser (“bensinmackar”) till att i största grad fylla på energi hemma eller på arbetet. Denna energipåfyllning kallas laddning och fungerar i princip på samma sätt som laddning av en mobiltelefon. I stället för en speciell laddadapter som används till din mobil behöver du en laddstation för att ladda din bil.

Kategorier laddstationer

Hemmaladdare

Hemmaladdare

Destinationsladdare

Destinationsladdare

Snabbladdare

Snabbladdare

1 Hemma - och arbetsplatsladdning

Precis som namnet antyder är detta laddning som sker i hemmet och på arbetsplatsen. Det spås att upp till 85-90 % av all laddning i Sverige kommer att ske i hemmet eller på arbetsplatsen. De flesta resorna med bil sker helt enkelt vid transport till och från jobbet och då ter det sig också naturligt att det är här laddningen av bilarna kommer att ske. Utrustningen för laddning i hemmet kallas laddstation eller väggbox (engelska wallbox). Man kan också ladda med hjälp av en enkel laddsladd som följer med vid bilköpet, men det rekommenderas inte av bland annat Elsäkerhetsverket. Mer om det senare.

 

En laddstation monteras där det är lämpligt; i carport, garage, på fasad eller vid befintlig motorvärmarstolpe beroende på hur bilparkering ser ut vid just ditt hem eller arbetsplats. Montering och inkoppling får ENDAST ske av behörig elektriker.

 

Laddstationer finns i olika utföranden, både vad gäller design, kapacitet, funktion och så klart pris. Vi ger gärna råd kring valet av laddstation.

 

En bra laddstation för hemmet/arbetsplatsen som ansluts med 3-fas 16 A kostar omkring 9 000 – 14 000 kr inkl moms.

2 Destinationsladdning

Destinationsladdare är placerade vid olika destinationer som man kan kalla för semi-publika. Det kan vara restaurangkedjor, hotell, matvarukedjor eller kommunala samlingspunkter som förses med relativt kraftfulla laddstationer som ofta kopplas till ett debiteringssystem.

 

Destinationsladdare utrustas ofta med utrustning för lastbalansering och koppling till någon laddningsportal där man via appar eller webbläsare kan se status på laddstationen vid respektive destination.

3 Snabbladdare

Till skillnad mot hemma- och destinationsladdare är snabbladdare av typen DC (likström). Snabbladdare är publika och man betalar för laddning på ungefär samma sätt som en vanlig tankning vid bensinmack. Men istället för att betala för liter betalar man för kW per minut. Snabbladdarna återfinns efter trafikstråken och ägs och drivs oftast av elbolag eller andra energisäljare. De har höga effekter och kan därför snabbt (5-40 min) ladda en modern elbil.

 

Det sker en stor tillväxt av snabbladdare runt om i Europa och en hel del offentliga medel har skjutits till för att snabba på utbyggnaden av publika snabbladdare.

 

Företaget Tesla har ett eget nät av snabbladdare, så kallade Super Chargers, som enbart ägare till Teslabilar kan nyttja.

Kontakttyper

Det finns olika standarder av kontakter för laddning av el- och hybridbilar. Vilken kontakttyp en viss bil har beror på vad tillverkaren har valt, vilket land bilen kommer ifrån och vilken laddkapacitet tillverkaren har valt att bilen ska förses med. Nedan finns en tabell över de vanligaste kontakttyperna.

Typ 1

Normal laddning (AC)

Normal laddning (AC)Vanlig på asiatiska bilar.

CHAdeMO

Snabbladdning (DC) Vanlig

Snabbladdning (DC)Vanlig på asiatiska bilar.

Typ 2

Normal laddning (AC)

Normal laddning (AC)Standard på europeiska bilar.

Typ 2 CCS

Snabbladdning (DC)

Snabbladdning (DC)Standard på europeiska bilar.

Montering och inkoppling

Som tidigare har sagts så får ENBART en behörig elektriker utföra inkoppling av en laddstation. När man skaffar en laddstation till hemmet eller arbetsplatsen så kan det innebära att delar av din befintliga elinstallation måste kompletteras eller göras om. Det beror på hur gammal din elinstallation är och hur den är dimensionerad. Men man bör ha i åtanke att skaffa en laddstation är en långsiktig investering i att få en bättre bil som har lägre driftkostnader och oftast betalar sig investeringen i en bra laddstation relativt fort. Räkna lite på hur mycket du betalar i bränslekostnader för din gamla bensin- eller dieselbil…

 

JORDFELSBRYTARE är viktigt och sedan 1 juli 2017 är det krav på att 3-fasanslutna laddare måste skyddas av jordfelsbrytare som klarar DC felströmmar.

 

Det kan också bli aktuellt med att öka huvudsäkringarna i hemmet om dessa är av för låg kapacitet. Speciellt om man skaffar mer än en laddbar bil till hemmet som ska laddas samtidigt kan det krävas att man går från till exempel 16 A till 20 A i huvudsäkringar. Detta innebär en högre elkostnad. Hur mycket högre kan du kontrollera med ditt elbolag.

Vanligt eluttag är en tillfällig lösning

Att ladda med kabel i ett vanligt eluttag (av typen Schuko “gristryne”) är att se som en tillfällig lösning, till exempel om man är på besök hos någon som ännu inte har en laddstation. Upprepad laddning i vägguttaget vid det egna hemmet eller på arbetsplatsen är inte att rekommendera av säkerhetsskäl. Direktiv från både EU och Elsäkerhetsverket i Sverige avråder tydligt från laddning med kabel ansluten till vanligt eluttag (sk. Schukokontakt). Det är relativt starka strömmar som krävs för laddning av en bil, kanske den största strömförbrukaren du har i ditt hushåll. De vanliga uttagen är inte gjorda för långvarig upprepning av dessa elkrafter utan risk för överhettning och i värsta fall brand.

 

Ett annat viktigt skäl är att med laddstation får man mycket kortare laddningstid. Att ladda en elbil med 60 kWh batteri tar över 40 timmar i ett 6 A vägguttag medan det tar 5,5 timme i en hemmaladdstation ansluten med 3-fas 16 A. Satsa därför på en laddstation av bra kvalitet vid köpet av din elbil så blir bilanvändandet så mycket trevligare.