Konsultation

Vi ger dig råd om fibernät och tillhörande produkter. Är du eller ska du som nätägare in i en upphandlingsprocess? Vi bistår gärna med oberoende konsultation kring nätdesign, förfrågningsunderlag (ffu), anbudsutvärdering och avtalstecknande med de valda entreprenörerna.

Vi på Next Green är en oberoende och neutral aktör i fiberbranschen eftersom vi själva inte lämnar anbud eller tecknar entreprenadkontrakt. Vi hjälper dock gärna både nätägare och entreprenörer med allt vad som rör byggnation, drift och förvaltning av fibernät.

Kontakta Paul Eriksson för mer information.