Konsultation

Vi hjälper dig ta rätt beslut.

Tack vare mångårig erfarenhet har vi byggt upp en stor kompetens inom IT och nätverksbyggnation. Vårt specialområde är fiberoptiska nätverk där vi sedan mitten av 90-talet gett råd och designat lösningar för olika nätägare. Vi har stor erfarenhet från offentlig upphandling av nätbyggnation och verkar gärna i en rådgivande och konsulterande roll till både nätägare och dem som avser lämna anbud. Dock inte samtidigt i samma upphandling, naturligtvis!

Som nätägare är du varmt välkommen att använda oss för framtagande av förfrågningsunderlag (ffu) och en oberoende anbudsgranskning. Vi har mallar för utvärderingar för att utan partiskhet fastslå att dina kriterier ger rätt vinnande anbud.

Som anbudslämnare kan vi hjälpa dig med allt från syn av förfrågningsobjekt, kalkyler och till anbudsskrivande, helt eller delvis, det avgör du. Om anbudet senare antas som vinnande står vi naturligtvis till hands vid avtalstecknande och även fortsättning i form av projektledning om så önskas.

Kontakta Paul Eriksson för mer information.