Varför elbil

Det första och viktigaste skälet till att vi måste byta energislag i våra personbilar är helt enkelt miljön.

Människors påverkan på Jordens klimat går inte att blunda för längre och vi måste göra omställningar till en hållbar utveckling. En elbil laddad med grön el* ger inga utsläpp i form av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen av koldioxid måste minska och på sikt helt upphöra om Jordens klimat ska kunna vara beboeligt för människor. Krass kommentar? Ja, men det är fakta enligt världens samlade forskare.

Lägre kostnader än fossilbil

En elbil kostar mindre i drift än en bensin eller dieseldriven bil. Att fylla energi i en elbil är billigare än en fossildriven. Utan överdrift kan man minska milkostnaden till 1/4 eller 1/5 av vad motsvarande fossildriven bil kostar. En elbil har också färre rörliga komponenter som kan gå sönder vilket leder till lägre service- och underhållskostnader.

Bättre prestanda

En elbil har oftast bättre accelerationsprestanda än sin motsvarande bensin- eller dieselmodell. Elmotorn har ett konstant vridmoment över hela varvtalsregistret.