Laddsystem

Med ett laddsystem fås effektiv laddning av flera bilar samtidigt och kanske under komplexa förutsättningar. Med hjälp av marknadsledande produkter och vårt kunnande löser vi ditt laddbehov oavsett om det är vid flerbostadshus, en företagsparkering eller en publik plats.

Flerbostadshus

Företagsparkering

Publika platser

Hos Next Green finner du laddsystem från ledande leverantörer

Effektiv laddning

En av huvuduppgifterna för ett laddsystem är att på ett effektivt sätt utföra laddning av många bilar. Oftast är tillgången på inkommande ström begränsad och elbilsladdningen måste därför styras genom ett smart system. Laddboxar och laddstationer som används i laddsystem kommunicerar med både bilen, med närliggande laddutrustning och med styrsystemet som är placerat på Internet, det så kallade molnet.

Genom avancerade algoritmer fördelas sedan strömmen till de inkopplade bilarna allt efter deras behov av laddning och den prioritet som getts bilen.

Ett smart laddsystem kan ladda många bilar på en relativt begränsad elanslutning. Det innebär stora kostnadsbesparingar i elnätsavgifter och är i princip ett måste om man vill erbjuda elbilsladdning vid stora parkeringsplatser.

Administration

I ett laddsystem administreras användare, laddsessionerna och laddutrustningen. Det sker helt webbaserat och kan således utföras varsomhelst, bara man har tillgång till Internet. Både som användare och som administratör kan du se statistik över genomförda laddningar, men som administratör har du också möjlighet att tilldela användare/bilar olika prioritet baserat på behov och körmönster.

 

Till exempel en servicetekniker som dagligen åker längre körsträckor får helt enkelt högre prioritet i laddsystemet på företaget än någon vars bil inte används så mycket.

Molnbaserat betalflöde

Betalsystem

Genom att ta betalt för laddning får du som laddsystemsägare tillbaka pengar på din investering. Ett smart laddsystem innehåller funktioner för debitering av laddning och aktiveras genom app eller RFID-bricka. På sådant sätt tas det betalt för förbrukad ström och man får en enkel och bekymmersfri hantering av laddningen.

Vid publika parkeringsplatser kan laddsystemet också integreras mot parkeringsoperatörers appar,  till exempel EasyPark.