Next Green medlem i BiodrivMitt

Next Green medlem i BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Dalarna och Gävleborg med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonssektor.

 

BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva lösningar i transportsektorn med branschens olika intressenter och beslutsfattare.

 

BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara drivmedel.

 

BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende fordonssektor år 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.

 

För mer info se www.biodrivmitt.se.


cti_flex_logo

Dela det här:

Leave a Reply