Idé, mål och vision

Vår idé är att med fokus på hållbar utveckling leverera kompletta lösningar för energiladdning av fordon.

Vårt mål är att bli en betydande part i branschen och inom fem år ha 10 – 15 % marknadsandel inom energiladdning av fordon i Sverige. I kronor räknat beräknar vi nå 150 Mkr i årsomsättning innan slutet av 2022.

Visionen är att Next Green ska bli en ledande aktör inom energiladdning till laddbara fordon i Norden. Vårt varumärke ska vara synonymt med god kvalitet och högt miljövärde. På sådant sätt hjälper vi till att etablera en hållbar utveckling till bilbrukandet i Norden.

Vi har en andra affärsgren i att vara konsulter och underentreprenörer inom byggnation av fiberoptiska nät.

Historia

Next Green AB är ungt som företag men grundat och drivs av tre erfarna företagare från Mora; Mica Hohenthal, Håkan Sundkvist och Paul Eriksson.

Det började med att alla tre, på varsitt håll, gick och funderade i vad framtiden har i sitt sköte som det brukar heta. Mica hade under 2016 påbörjat sin avvecklingsplan av sig själv som ägare och ledare av Mafi AB. Håkan funderade på vad som kommer bli nästa stora infrastruktur- och teknikutbyggnad, efter att ha varit IT-företagare och den som grundat Kringdata AB vid persondatorns och fibernätens entré i våra liv. Paul lyssnade på en podsändning om jordens klimat och kände att han gärna skulle vilja dra sitt strå till stacken och bidra till att vi kan få en hållbar utveckling av vårt klimat.

Genom att man kände varandra sedan tidigare så började diskussioner ta form vid några lunch- och middagsmöten under hösten och vintern 2016/2017. Sedan var det bara att skrida till verket - Bolagsverket - och registrera ett bolag. Detta skulle vara ett nästa steg i vårt företagande och representera något nytt och fräscht. Efter att ha testat några namnalternativ på våra nära och kära kom vi fram till att Next Green kommer att vara det nästa gröna. Och så fick det bli.

Ordning och reda

Direkt vi hade startat påbörjades arbetet med att få ordning på vårt nya företag. Som en självklarhet har vi beslutat att företaget ska vara starkt skalbart och vi ska ha ordning och reda på våra processer och rutiner. Därför startade vi direkt ett arbete med ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Målet att certifiera vår verksamhet enligt både ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 under 2017.