Laddstationer

Begreppet laddstationer har fått en vid betydelse. Med laddstation menar vi produkter som oftast finns hos företag och destinationer som vill kunna erbjuda anställda och eller besökare möjligheten att ladda elbil.

Ofta har laddstationer en högre effekt än en laddbox och kan