Laddstolpar

Laddstolpar

Laddstolpar

Laddstolpar

För arbetsplatsen, destinationen och publika parkeringen.

Förberedd med flera uttag, Wi-Fi, betallösning, effektvakt och lastbalansering.

För arbetsplatsen, destinationen och publika parkeringen.

Förberedd med flera uttag, Wi-Fi, betallösning, effektvakt och lastbalansering.

För arbetsplatsen, destinationen och publika parkeringen.
Med en laddstolpe från Next Green laddas bilarna ofta snabbare än en laddbox.
Laddstolparna har 3-fasladdning med två uttag. Wi-Fi, betallösning, effektvakt och lastbalansering.
I Next Greens laddstolpar ingår jordfelsbrytare samt energimätare vilket krävs för att ta del av ladda hemmastödet.
Med en laddstolpe laddas bilen säkert och tryggt i enighet med elsäkerhetsverkets rekommendationer.   

För arbetsplatsen, destinationen och publika parkeringen.
Med en laddstolpe från Next Green laddas bilarna ofta snabbare än en laddbox.
Laddstolparna har 3-fasladdning med två uttag. Wi-Fi, betallösning, effektvakt och lastbalansering.
I Next Greens laddstolpar ingår jordfelsbrytare samt energimätare vilket krävs för att ta del av ladda hemmastödet.
Med en laddstolpe laddas bilen säkert och tryggt i enighet med elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Laddstolpar

Rockcharger

Rockcharger

Marknadens mest hållbara laddstation

Laddstolpar

NG-2-99-7

CityCharge V2

CityCharge V2

Prisbelönt design

NG-2-99-5

CityCharge Mini2

CityCharge Mini2

Prisbelönt design i väggmonterad variant