Effekthantering

Effekthantering

Effekthantering

Optimerad för att du ska kunna erbjuda många laddplatser

NG-1-124

Varje del i CaCharges helhetslösning är skapad för att du ska kunna erbjuda maximalt antal laddplatser med minimal administration. CaCharge effektstyrning garanterar att din anläggning använder tillgänglig effekt optimalt och två uttag från varje box innebär många laddplatser. Flexibla betalningslösningar, användarhantering, support, drift och övervakning dygnet runt betyder att din elbilsladdning fungerar löpande utan handpåläggning.

Baserat på användarnas behov fördelar CaCharge effektstyrning strömmen mellan faserna under hela parkeringstiden. När en konventionell laddstation laddar tre bilar på en 16A-trefaskabel, laddar CaCharge upp till 12 bilar under en arbetsdag och upp till 18 bilar under en natt med samma kabel.

Varje del av CaCharge erbjudande är optimerad för att du administrationsfritt ska kunna erbjuda många laddplatser med minsta möjliga strömbudget. Hit hör bland annat en låg grundinvestering för laddboxen, möjlighet och ladda två bilar från varje laddbox och smidig installation. CaCharge kan administrera den löpande driften såsom support, betalningar och användarhantering. Uppkopplade laddboxar betyder att du får löpande uppdateringar och enkelt adderar fler laddboxar när behovet växer.

Din fastighet utnyttjar tillgänglig effekt optimalt, kapar dyra effekttoppar och kan erbjuda många laddplatser inom befintlig elkapacitet.

NG-1-124