Effektvakt

Effektvakt

Effektvakt

Waybler Flex Power Meter

Waybler Flex Power Meter hjälper dig att undvika kostsamma investeringar i utbyggd servis och minskar belastningen under effekttopparna, när elen är dyrast.

Effektmätaren Waybler Flex Power Meter analyserar och visualiserar elförbrukningen i hela fastigheten och elförbrukningen i fastighetens olika delar. Utifrån denna information får du reda på:

  • hur mycket av den tillgängliga effektendin fastighet utnyttjar
  • om faserna belastas ojämnt
  • om din fastighet har rätt säkringsnivå

Placera den uppkopplade effektmätaren vid lämpliga mätpunkter i fastigheten och få mätvärdesanalyser i realtid i Waybler-portal. Tillsammans med tjänsten Waybler Flex Power

Optimiser kan du styra elbilsladdning mot fastighetens övriga elförbrukare eller uppsatta effekttak.

Det betyder att fastighetens tillgängliga effektutnyttjas optimalt i varje givet ögonblick.