Waybler

Waybler

Waybler

Konsten att ladda många bilar samtidigt

Det är inte svårt att ladda en bil på ett enkelt och säkert sätt. Men hur gör man om man ska ladda 10, 20 eller 100 bilar på samma gång och samtidigt ha ett rättvist sätt att ta betalt? Lösningen heter laddsystem, vilket innebär ett antal laddboxar som sitter i ett uppkopplat nätverk. På så sätt bildar de ett system, ett laddsystem, som hanterar laddningar, användare, strömfördelningen och betalningar på ett smidigt och för användaren enkelt sätt.

Next Green är systemleverantör av Waybler laddsystem (tidigare CaCharge), som är en heltäckande lösning för parkeringsplatser hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och företag.

Fördelen med Waybler

Ladda 18 bilar för priset av 3!

Wayblers lösning (tidigare CaCharge) laddar upp till 18 bilar under en natt på samma strömbudget som en konventionell lösning laddar 3 bilar.

Vi får strömmen att räcka till

En av kärnfunktionerna i Waybler laddsystem är förmågan att ladda många bilar på ett (relativt) litet elabonnemang. Oftast så räcker det med den motorvärmaranläggning som redan finns. Vi brukar sticka ut hakan och säga att med ett Waybler laddsystem kan man ladda minst fyra gånger så många bilar som med konkurrenternas. Tumregeln är: [Avsäkringens storlek x 0,8 = antal bilar som kan laddas på 8 timmar]. Exempel: finns det 50 A trefas kan vi ladda 40 bilar på 8 timmar.

För hur än det är; den stora kostnaden när det gäller elbilsladdning ligger i elabonnemanget. Kan man hålla abonnemanget på så låg nivå som möjligt så får man enklast en bra ekonomi i sin anläggning.

Flexibel betallösning

Waybler laddsystem levereras med en flexibel betallösning som gör att ägaren till laddsystemet kan ta betalt för laddning på precis det sätt som denne önskar. Det går utmärkt att ta betalt både i form av en månadsavgift för tillgång till laddplatsen och en energiavgift kr/kWh för den el som används, eller enligt den variant som ägaren önskar. En viktig parameter är att anläggningsägaren är den som bestämmer tariffen.

Vid en leverans av ett laddsystem hjälper vi på Next Green till att skapa den betallösning som passar vid aktuell plats. Med hjälp av den mycket flexibla administrationsplattformen kan vi skräddarsy betalningarna att passa alla parkeringsområden. Vi skapar lönsamma laddsystem!

Driftsäker laddbox

Den tredje kärnfunktionen i ett Waybler laddsystem är den driftsäkra och robusta laddboxen Flex. Flex är en laddbox som är mycket robust i sin uppbyggnad och som år efter år kommer leverera trygg, säker och ekonomiskt fördelaktig laddning till dina laddplatser; oavsett om de sitter ute under bar himmel eller om de är monterade i ett parkeringsgarage. Laddboxen Flex kräver uppkoppling och håller sig på sådant sätt alltid uppdaterad med senaste programvara vilket ger en framtidssäker miljö.

Laddboxen har två Typ 2-uttag och kan ladda alla typer av laddbara bilar, både små plugin hybrider och stora elbilar.

Enkelt att starta och styra

Att starta laddning är mycket enkelt i ett Waybler laddsystem. Öppna bara appen och klicka på det uttag som bilen är ansluten i och vips så är laddningen igång.
Statistik över laddningar finns tillgängligt i appen och
användaren blir automatiskt och regelbundet debiterad för de laddningar som skett.

Som ägaren till ett laddsystem har du alltid tillgång till den webbaserade administrationen, med kontroll och statistik över all laddning. Men annars går det bra att bara luta sig tillbaka och njuta av att laddsystemet sköter sig självt.

Enkelt att växa i

Skapa ditt laddsystem efter behov. Börja med ett antal laddboxar och utöka sedan enkelt då behoven från användarna ökar. Det är bara att köpa till fler laddboxar och få dem monterade av din favoritelektriker. Sedan är det klart att börja ladda.

Laddsystem Waybler

Ett Waybler laddsystem är mycket lämpligt för:

  • Bostadsrättsföreningar som önskar administrationsfri laddning till sina medlemmar. Samtidigt som att man får ett system där de som använder laddningen är dem som betalar systemet.
  • Fastighetsägare som vill kunna erbjuda sina hyresgäster laddning på ett säkert och vinstgivande sätt.
  • Företag med personal– och/eller besöksparkering där laddning ska kunna erbjudas på ett rättvist och skattemässigt korrekt sätt.
  • Bostadsrättsföreningar som önskar administrationsfri laddning till sina medlemmar. Samtidigt som att man får ett system där de som använder laddningen är dem som betalar systemet.
  • Fastighetsägare som vill kunna erbjuda sina hyresgäster laddning på ett säkert och vinstgivande sätt.
  • Företag med personal– och/eller besöksparkering där laddning ska kunna erbjudas på ett rättvist och skattemässigt korrekt sätt.