Tjänster

Tjänster

Tjänster

Tjänster

Next Green sköter driftsättning, support och övervakning online.

Utöver detta så designar, utvecklar och tillverkar vi egna montage- och installationsprodukter till laddutrustning.

Next Green sköter driftsättning, support och övervakning online.

Utöver detta så designar, utvecklar och tillverkar vi egna montage- och installations- produkter till laddutrustning.

Driftsättning

Tillsammans med anläggningsägare och elektriker anpassar Next Green laddsystemets funktioner efter önskemål om betallösningar, taxa, strömbudget, parkeringstider för användare och besökare.

Supportavtal - Laddstationer

Next Green erbjuder support och förebyggande underhåll av laddutrustning för elfordon i form av tre olika nivåer på serviceavtal.

Du som äger laddsystem och laddstationer ska ha en så driftsäker och underhållsfri laddmiljö som möjligt. När behov uppstår på en laddutrustning ska Next Green snabbt finnas till hands inom avtalad tid för att felsöka, avhjälpa eller reparera felet med hjälp av kunniga tekniker.

Vi lagerför reservdelar till de fabrikat av laddutrustningar som vi handlar med för att enkelt och snabbt kunna åtgärda skador och tekniska problem.

Utredningar

Next Green har vunnit ett flertal upphandlingar som handlat om att ta fram utredningar och laddstrategier för tex kommuner, större turistanläggningar och andra destinationer.

Projektering

Next Green har lång kunskap att hjälpa till ute på fältet. Vi är vana vid att vara med direkt under projekteringen och leverans.

Fordonsladdningsbranschen är en relativt ung bransch som tack vare den snabba försäljningstakten av laddbara bilar ökar explosionsartat. Många frågor är viktiga att reda ut redan i projekteringsfasen. Next Green har lång erfarenhet att hjälpa föreskrivande led, arkitekter, fastighetsägare, kommuner eller olika destinationer redan under projekteringsfasen. Våra kunder får alltid gratis rådgivning genom hela processen och tillsammans tar vi fram rätt vägg enligt kunds önskemål.

Produktutveckling montage- och installationsprodukter

Produktutveckling montage- och installations- produkter

Next Green värdesätter våra samarbeten med elektriker runt om i landet högt. Tack vare detta samarbete kommer våra lösningar från fältet – verkligheten. Ofta uppstår ett önskemål på en produkt som inte finns eller som kan förbättras och precis så har många av våra produkter inte bara kommit till ritbordet utan också ut i verkligheten.

Vi arbetar löpande med produktutveckling i samråd med våra kunders behov och önskemål. Vi är lyhörda och lätta att komma i kontakt med. Vi utvecklar produkterna in-house och strävar alltid efter att göra de så kostnadseffektiva som möjligt. Tillverkningen sker uteslutande inom Sverige och de färdiga produkterna skickas från oss i Mora.

Önskar Du vet mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakta Next Green

Kontakta Next Green för mer information om tjänster