Hitta ledig laddstation

Ange stations-id

Börja ladda och parkera

Sluta ladda och parkera

Debitering via app

LADDNING + PARKERING =

När en elbil laddas, står den ju samtidigt parkerad. Vi på Next Green har inte utvecklat någon egen betallösning utan vi har valt att samarbeta med en av Europas största parkeringsoperatörer, EasyPark.

EasyPark kan erbjuda alla som kör ett eldrivet fordon ett och samma användargränssnitt för att bekvämt kunna starta, stoppa och förlänga både laddning och parkering. Genom att laddning och parkering förts samman i ett och samma användarflöde, krävs varken dubbla användargränssnitt eller separata flöden. Integreringen av elbilsladdningen i EasyParks parkeringsapp gör det på så sätt mycket enklare för den som kör elbil. Och alla som idag använder mobilparkering är redan förtrogna med hur det fungerar.

Tack vare EasyParks breda geografiska täckning kan elbilsägarna erbjudas en smidig parkeringsupplevelse även när de ska ladda sin bil.

iphone-easypark

Ur användarens synvinkel

Som användare registrerar man sig först via EasyParks smartphone-app , via nätet eller genom att ringa till EasyParks kundtjänst – det hela är klart på en minut. När man registrerar sig för ett EasyPark-konto, kan man välja mellan flera olika betalningsalternativ. Som privatperson kan man välja något av de stora kredit- eller betalkorten, eller att betala via PayPal. Företag faktureras månadsvis. Så snart registreringen är genomförd, får användaren enkelt tillgång till laddstationen via EasyPark-appen (för iOS, Android och Windows), talsvar, SMS eller Internet.

Baserat på sin GPS-position kan användaren välja laddstation och sedan starta, stoppa och förlänga både laddning och parkering precis som man vill. När användaren hämtar sin bil, startar betalningsprocessen för att säkerställa at de båda debiterade beloppen för laddning respektive parkering skickas till rätt mottagare. På EasyParks självbetjäningssida som man snabbt når via appen eller webben får användaren en detaljerad sammanställning av tidigare betalningar och kan även ladda ner kvitton.

Molnbaserat betalflöde

Själva hjärtat i EasyParks system, både när det gäller parkering och elbilsladdning, är IT-plattformen EasyPark Intelligent Cloud (EPIC) – som hanterar alla debiteringar och betalningar. Det som EasyPark erbjuder de företag som tillhandahåller laddstationer (till exempel kommuner, parkeringsbolag, energibolag, hotell osv.) är ett mycket säkert, molnbaserat debiterings- och betalflöde för det kommunikationsprotokoll (SMS/API) som laddstationen använder, endera direkt för laddstationen, eller som en backend-lösning. Eftersom betalningarna går via EasyParks användargränssnitt kan laddstationsägaren enkelt sätta upp fler laddpunkter utan att behöva installera och underhålla fysiska betalstationer eller kortterminaler. Dessutom slipper man kontanthanteringen. Skulle kunden inte betala, får ägaren av laddstationen ändå betalt – EasyPark tar den fulla kreditrisken.

iphone-ep-choose-socket

Kontroll

Parkeringsvakter kan enkelt kontrollera betalningsstatus för en bil som står på laddning via Personal Digital Assistant med stöd för Automatic Number Plate Recognition (PDA/ANPR) liksom via webben eller talsvar. EasyParks IT-plattform som sköter alla transaktioner är ansluten till de flesta kontrollsystem.

Nyckelpunkter

Användaridentifiering

  • När användaren registrerar sig för ett konto, kontrolleras betalningsuppgifterna. Användaren anger koden för laddstationen i appen.
  • När laddningen påbörjas, identifieras användaren med hjälp av telefonnumret.

Mätning

  • EasyPark EPIC stödjer olika debiteringsmodeller, baserat på till exempel energiförbrukning eller tid.

Debitering och betalning

  • När användaren avslutar transaktionen för laddningen och/eller parkeringen, registreras detta i EPIC:s debiteringshistorik.
  • Kort debiteras på daglig basis; fakturor skickas ut månadsvis.
  • EasyPark tar den fulla kreditrisken.

Avräkning

  • En gång i månaden görs en transaktionsavräkning för alla laddstationsägare och pengarna överförs till rätt mottagare (parkering respektive laddning).

Stöd för olika prismodeller

  • EasyParks system har den flexibilitet som krävs för att stödja flera prismodeller. Medan andra aktörer väljer att debitera kunderna endast för parkeringstiden, endast för laddningen eller en kombination av dem, klarar EasyParks debiteringsflöde smidigt av separata betalningsmottagare – en för elförbrukningen och en för parkeringstiden.