Behovet av lastbalansering uppstår när man har flera laddstationer på samma plats och inkommande strömkapacitet är begränsad, vilket är mycket vanligt. Istället för att riskera problem med säkringar som överbelastas så använder man ett system för lastbalansering som dynamiskt fördelar strömmen mellan laddstationerna.