pollution

Vår tids viktigaste uppgift

Världen står inför ett paradigmskifte vad gäller att förse personbilar med energi. På lite drygt tio år räknat från 2018 ska vi gå från att fylla på energi vid publika bränslestationer ("bensinmackar") till att göra det i hemmet och på jobbet. Detta är den största omställningen i bilbranschen sedan den skapades.

Men vi har inget val. Jordens miljö och klimat måste räddas och vi måste få till en hållbar utveckling, så enkelt är det. Det är vår tids viktigaste uppgift! Koldioxidutsläppen måste minska och det drastiskt. En stor parameter är att minska eller helt ta bort fossila bränslen till persontransporter.

There is no business on a dead planet.

Johan Rockström, professor Miljövetenskap, Dagens Industri 20 mars 2017

I och med klimatavtalet i Paris 2015 då världens ledare enades om att jordens medeltemperatur måste stabiliseras och att alla länder måste hjälpas åt med denna uppgift har världen så smått börjat titta på vad det innebär och vad som krävs. Tidigt ut var bilnationen Tyskland där man under hösten 2016 fastslog att år 2030 förbjuds försäljning av nya fossilbränsledrivna bilar. Det är ett påtagligt tydligt besked från en av världens största bilproducerande länder.

Ny infrastrutur

Vid en övergång från fossilbränsledrift till eldrift kommer det krävas att det byggs upp en ny infrastruktur. Tankning av energi till bilar kommer att behöva kunna göras hemma och vid jobbet. Det kräver att man låter installera laddstationer som på ett enkelt och säkert sätt kan ladda din bil. Naturligtvis kommer det att finnas ett antal publika laddstationer också men vi på Next Green tror att merparten kommer att finnas vid villagaraget, lägenhetsparkeringen och P-platsen vid jobbet.

Vår idé

Vi erbjuder laddstationer och utrustning för energiförsörjning till moderna fordon.